POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Warsztaty dla młodzieży z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku

08.07.202011:41

Pomorska

zdj.1Dnia 7 lipca 2020 r. Młodzieżowe Biuro Pracy z Gdańska oraz doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej dzięki gościnności wychowawców z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku zorganizowali warsztaty pt. „Moja pierwsza praca”.

Program skierowany był przede wszystkim do tegorocznych absolwentów, którzy stają przed podjęciem decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia, w tym wyborze odpowiedniego miejsca pracy. W trakcie spotkania doradca zawodowy wykorzystał grę „Story Cubes – Akcje” w celu przygotowania uczestników do wejścia na rynek pracy i autoprezentacji, ponadto zaprosił chętne osoby na indywidualną konsultacje. Pośrednik pracy przeprowadził indywidualne rozmowy z młodzieżą informując o aktualnych pozyskanych miejscach pracy oraz oferując pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

zdj.1

warsztaty z doradcą zawodowym

zdj.2

uczestnicy w trakcie gry

zdj.3

konsultacje z pośrednikiem pracy

 

 

Autor tekstu: Patrycja Kużel, Elżbieta Sądowska

Autor zdjęć: Elżbieta Sądowska, Patrycja Kużel

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007