POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Rekrutacja do 11-5 Hufca Pracy w Lęborku

08.07.202009:59

Pomorska

1W 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021, ważnym elementem rekrutacji jest zapoznanie przybyłych kandydatów i ich opiekunów z ofertą edukacyjną hufca.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną rekrutacja przeprowadzana jest z zachowaniem ostrożności i higieny. Wychowawcy przedstawiają młodzieży oferty zajęć pozaszkolnych, gdzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach: kulturalno- oświatowych, sportowych, kół zainteresowań w świetlicy środowiskowej, a także otrzymać pomoc w trudnych sytuacjach. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Nowo zrekrutowani uczestnicy mogą liczyć na pomoc w znalezieniu praktyki, możliwość rozwijania pasji, pomoc doradztwa i pośrednictwa zawodowego, oraz miłe spędzanie czasu wolnego. Przyszli kandydaci otrzymują komplet dokumentów, które są wymagane przy przyjęciu do jednostki oraz ulotki, które są pomocne w wybraniu zawodu.

1

rozmowy z nowymi kandydatami do 11-5 Hufca Pracy w Lęborku

2

rozmowy z nowymi kandydatami do 11-5 Hufca Pracy w Lęborku

 

 

Autor tekstu: Beata Kozakowska

Autor zdjęć: Marta Burchardt, Beata Kozakowska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007