POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Solidarni z NSZZ „Solidarność”

07.07.202012:29

Pomorska

SolidarnoscRok 2020 to szczególny rok z uwagi na przypadające okrągłe rocznice, a mianowicie 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” oraz 50-lecie Grudnia 70’.

Z tej okazji Pomorska Wojewódzka Komenda OHP zawarła dnia 03.07.2020 roku porozumienie z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”, które ma za zadanie pogłębianie współpracy w celu efektywniejszego przygotowania uczestników OHP do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. Na mocy podpisanego porozumienia Pomorska Wojewódzka Komenda jako główny organizator Ogólnopolskiego Spotkania Kapituły Samorządności Młodzieży OHP uczci w szczególny sposób rocznicę 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz 50-lecie Grudnia 70’. Wydarzenie odbędzie się 21-23 września 2020 r. w Trójmieście. To właśnie na Pomorzu, w Gdańsku, 40 lat temu został założony Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” mający bronić praw pracowniczych oraz do 1989 roku będący jednym z głównych ośrodków opozycji wobec rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Pomorze, a dokładnie takie miasta jak: Gdynia, Gdańsk, Szczecin i Elbląg, to także miejsca, gdzie 50 lat temu w dniach 14-22 grudnia 1970 roku odbywały się protesty robotników stłumione przez milicję i wojsko. W wyniku represji śmierć poniosło 41 osób, a 1164 osoby zostały ranne. Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest bardzo zadowolona z zawarcia porozumienia z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” oraz pokłada nadzieję, że na jego mocy będzie mogła m.in. podejmować wspólne przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze adresowane do młodzieży i wychowawców.

Solidarnosc

siedziba NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

 

 

Autor tekstu: Daniel Szymanowski

Autor zdjęcia: Szumon Nalepa

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007