POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Spotkanie uczestników z Premierem

07.07.202010:33

Pomorska

2.Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie przebywający na obozie w Człuchowie w ramach „Aktywnego wypoczynku z OHP” na zaproszenie stowarzyszenia „Brygada Inka” zostali zaproszeni na spotkanie z prezesem Rady Ministrów Panem Mateuszem Morawieckim.

Wizyta odbyła się w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Czarnem. Podczas spotkania Premier podkreślił, że współczesne państwa muszą budować swoją siłę na „zdrowym patriotyzmie i sile gospodarczej”. Wymieniał, że wolność, suwerenność i niepodległość to wielkie zadania i wartości, którym służyli nasi przodkowie. Uczestnicy dowiedzieli się również, że w najbliższym czasie powstanie Fundusz Patriotyczny służący budowaniu postaw patriotycznych i wspieramiu pasjonatów historii, którzy biorą udział w grupach rekonstrukcyjnych, a także młodych naukowców, którzy będą szerzyli myśli patriotyczne. Po spotkaniu nasi uczestnicy razem z Prezesem Stowarzyszenia „Brygada Inka” Panem Mariuszem Biroszem oraz innymi zaproszonymi gośćmi udali się w miejsce, gdzie kiedyś zlokalizowany był niemiecki nazistowski obóz jeniecki Stalag II B Hammerstein, by złożyć hołd i wiązankę kwiatów pomordowanym. Podczas II wojny światowej przetrzymywano tam jeńców polskich, radzieckich, żydowskich, francuskich, belgijskich, holenderskich oraz innych narodowości. W lutym 1945 roku obóz został wyzwolony. Jednak przez kilka lat jego istnienia zmarło w nim ponda 65 000 osób. Dokładna liczba zamordowanych do dziś jest trudna do ustalenia. Udział w tym spotkaniu był kolejną i jakże ważną lekcją historii i postawy patriotycznej naszych uczestników.

15

przemówienie Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

2.

pamiątkowe zdjęcie z Premierem

3.

złożenie wiązanki kwiatów

4.

pomnik pomordowanych w obozie jeniecki Stalag II B Hammerstein

 

 

Autor tekstu: Katarzyna Kiełpińska, Wojciech Różanowski

Autor zdjęć: Janusz Wilczek, Mariusz Birosz

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007