POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Rekrutacja młodzieży do 11-7 HP w Gdańsku

29.06.202014:48

Pomorska

zdjecie nr 1(1)Doradca zawodowy oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim wsparli akcję promocyjną związaną z rekrutacją uczestników do 11-7 Hufca Pracy.

Wspólne działania prowadzone przez kadrę wychowawczą gdańskiego hufca oraz pracowników rynku pracy z MCK pomogą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Obszar działań informacyjnych objął przede wszystkim miasto Pruszcz Gdański. Pracownicy MCK odwiedzili instytucje wspierające działalność Ochotniczych Hufców Pracy, takie jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, szkoły podstawowe, a także pracodawców. Młodzież zainteresowana była spotkaniami indywidualnymi, podczas których doradca zawodowy przeprowadził diagnozę zawodową. Natomiast pośrednik pracy przedstawił zrekrutowanym osobom firmy, w których młodzież będzie mogą odbyć praktyczną naukę zawodu.

zdjecie nr 1(1)

klientka w trakcie konsultacji z pośrednikiem pracy

Zdjecie nr 2(1)

rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym

 

 

Autor tekstu: Iwona Sabała, Stanisława Grzelczak

Autor zdjęć: Iwona Sabała, Stanisława Grzelczak

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007