POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Spotkanie Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Człuchowskiego

29.06.202010:02

Pomorska

3.jpgMłodzieżowe Centrum Kariery w Człuchowie wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP przygotowali spotkanie dotyczące budowy współpracy między instytucjami zajmującymi się w powiecie człuchowskim doradztwem zawodowym, edukacją oraz pośrednictwem pracy.

Spotkanie odbyło się 19.06.2020 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, w którym wzięli udział: Pani Maria Słomion - powiatowy doradca edukacyjno-zawodowy, nauczyciele szkół i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie oraz kadra wychowawcza OSiW. Celem spotkania było ustalenie wspólnego planu działania oraz wymiana informacji o możliwościach kształcenia i działających w regionie instytucji wspierających młodzież w edukacji, rozwoju zawodowym oraz poszukiwaniu zatrudnienia. Spotkanie miało na celu również przybliżenie korzyści płynących dla młodzieży przystępujących do edukacji w OSiW OHP. Za sprawą aktywnego uczestnictwa w spotkaniu MCK OHP, jako instytucja realizująca programy pomocowe dla młodzieży, miała możliwość wypromowania prowadzonej przez siebie działalności oraz OSiW w Człuchowie. Dzięki zapoczątkowaniu współpracy między z instytucjami z powiatu człuchowskiego, Młodzieżowe Centrum Kariery będzie aktywnie wpierało młodzież w planowaniu kariery zawodowej, a także pozwoli dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami oraz wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

1.jpg

zaproszeni goście podczas spotkania

2.jpg

zaproszeni goście podczas spotkania

3.jpg

zaproszeni goście podczas spotkania

 

 

Autor tekstu: Agnieszka Gappa

Autor zdjęć: Agnieszka Gappa

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007