POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Rekrutacja kołem się toczy

26.06.202014:57

Pomorska

2Działania promujące 11-23 Hufiec Pracy w Słupsku rozpoczął w lutym 2020 r.

 

Działanie te, mimo epidemii COVID-19 były prowadzone nieprzerwanie. Celem działań promocyjnych, które prowadziła jednostka był nabór uczestników do 11-23 HP. Rekrutacja do hufca na rok szkolny 2020/2021 r. może okazać się jedną z trudniejszych ze względu na nadal trwającą pandemię koronawirusa.. W 11-23 HP w Słupsku rekrutacja już się rozpoczęła. Wychowawcy zadbali o odpowiednie miejsce do rozmów oraz dobrą atmosferę. Uczestnicy zgłaszają się z rodzicami, a wywiady przeprowadzane są w przychylnym i bezpiecznym otoczeniu. Kadra podczas spotkania rekrutacyjnego pomaga w wyborze odpowiedniego zawodu i umawia wizytę u pracodawcy. Na koniec wizyty każdy uczestnik i rodzic wyposażeni zostają w komplet wiadomości dotyczących warunków uczestnictwa w hufcu.

1

rekrutacja 2020/2021

2

rekrutacja 2020/2021

 

 

Autor tekstu: Katarzyna Białkowska-Dymek

Autor zdjęć: Katarzyna Białkowska-Dymek

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007