POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Zakończenie programu autorskiego w 11-19 HP

20.06.202012:12

Pomorska

1Kształtowanie poczucia więzi i przynależności do określonego regionu i miejscowej społeczności jest jednym z celów wychowania patriotycznego.

 

Taki też cel oraz zachęcenie do wszechstronnego poznania historii i kultury swojej miejscowości przyświecał realizacji programu autorskiego „Tu jest moje miejsce“ w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, zaproszono młodzież do zdalnego udziału w projekcie. Być może właśnie tak niecodzienne okoliczności oraz wcześniejszy udział w Konkursie Wiedzy o Słupsku, przeprowadzonym online sprawiły, że młodzież chętnie zgłosiła swój akces w przedsięwzięciu. W trakcie mijającego roku szkolnego kadra jednostki organizowała wiele zajęć wychowawczych, mających za zadanie zapoznanie młodzieży z historią Słupska, zabytkami oraz unikatowym zbiorem dzieł i przedmiotów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jest to jedyna w Polsce i na świecie stała wystawa prac plastycznych oraz fotografie, listy i pierwodruki książek tego oryginalnego i interesującego artysty. Udział w projekcie w zasadzie utrwalił i usystematyzował posiadaną już przez młodzież wiedzę, którą można było zweryfikować rozwiązując testy wiedzy o Słupsku na internetowej stronie Głosu Pomorza. Uczestników programu zaciekawił też album fotograficzny „Słupsk dawniej i dziś“, wykonany przez ich starszych kolegów i koleżanki, biorących udział w podobnym projekcie kilka lat wcześniej. Jak wykazała przeprowadzona zdalnie ankieta końcowa, wszyscy beneficjenci projektu potrafili wskazać najciekawsze, ich zdaniem, obiekty w Słupsku oraz wiedzieli jak zachęcić znajomych do odwiedzenia naszego miasta. Wyposażenie młodych ludzi w podstawową wiedzę na temat „swojej małej ojczyzny“, przekazanie im nie tylko faktów historycznych, ale też odwołanie się do współczesności, ma szczególne znaczenie obecnie, w dobie pandemii i związanych z nią ograniczeń. Warto i należy wspierać turystykę lokalną, zachęcać do odwiedzania miejsc w naszym regionie, promować ziemię słupską poprzez informowanie  innych o charakterystycznych dla naszego regionu atrakcjach.

1

zwiedzanie wystawy Witkacego w Białym Spichlerzu

2

test online na stronie gp.24

4

uczestnik rozwiązujący test

 

 

Autor tekstu: Elżbieta Gierke

Autor zdjęć: uczestnicy i kadra 11-19 HP

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007