POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Integracyjne rozgrywki w 11-23 Hufcu Pracy w Słupsku

09.10.201918:45

Pomorska

1.Uczniowie przychodzący do nowej szkoły i placówki czują się zagubieni i wyobcowani. Potrzebują wsparcia i akceptacji nowego zespołu klasowego.

Wychowawcy Milena Ginko i Elżbieta Szydłowska zorganizowały rozgrywki w kręgle i bilard dla uczestników klasy I FG Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Celem tych zajęć sportowych była integracja zespołu klasowego, nabycie umiejętności komunikowania się z innymi oraz poznanie samego siebie w nowym środowisku. Klasowy turniej w kręgle i bilard odbył się 08.10.2019 r. w Redzikowie na terenie Parku Wodnego. W kręgielni znajdują się cztery tory z komputerowym systemem naliczania punktów. System sterowania umożliwia grę sportową na punkty, gdzie gracz może zdobyć maksymalnie 300 punktów. Po podziale na grupy młodzież rozegrała kilka rund, a ich wyniki były podane na monitorach. Ostatecznie turniej w kręgle wygrał Paweł Nastały. Równocześnie część uczniów z klasy wzięła udział w rozgrywkach w bilard. Poziom gry uczestników był bardzo wyrównany. Rozegrano kilka dodatkowych meczy rozstrzygających wyniki gry. Rozgrywki w bilard wygrał Maciej Zaganiacz. Nowoczesna kręgielnia dostarczyła uczestnikom mnóstwo przyjemnej zabawy. Podopieczni z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli we wspólnych grach. Dobra atmosfera towarzyszyła wszystkim uczestnikom. Zdrowa rywalizacja to przepis na udane spędzenie czasu wolnego. Tego typu doświadczenia sprawiają, że podopieczni stają się bardziej otwarci, czują większą motywacje do aktywności, do zdobywania nowych doświadczeń  i nawiązywania znajomości.

1.

uczestnicy 11-23 HP przed wejściem do Parku Wodnego

2.

rozgrywki w kręgle

3.

rozgrywki w bilard

 

 

Autor tekstu: Elżbieta Szydłowska

Autor zdjęć: Elżbieta Szydłowska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007