POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

11-19 Hufiec Pracy edukuje nowoprzyjętych

07.10.201915:22

Pomorska

24 października 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy odbyło się spotkanie edukacyjne z nowoprzyjętymi uczestnikami 11-19 Hufca Pracy w Słupsku.

Zajęcia miały na celu zapoznanie młodzieży z prawami i obowiązkami pracownika młodocianego, które będą obowiązywać przez trzyletni cykl nauki w Szkole Branżowej oraz podczas praktycznej nauki zawodu. Nowe otoczenie rówieśnicze, nauczyciele, konieczność nauki zawodu stanowią dla młodych ludzi spore wyzwanie. W związku tym, kadra hufca wyszła z inicjatywą do młodzieży i zorganizowała zajęcia edukacyjne, mające na celu przybliżenie wskazanych zagadnień. Wiedza zdobyta w toku spotkania pozwoli uczestnikom na łatwiejsze przystosowanie się do nowego środowiska i wypełnianie spoczywających na nich obowiązków. Na zajęciach omówiono prawa i obowiązki, z jakich muszą wywiązać się pracodawcy wobec pracownika młodocianego, np. skierowanie do lekarza medycyny pracy, zabezpieczenie odzieży roboczej czy zorganizowanie przeprowadzenia szkolenia BHP. Młodzież dowiedziała się jak należy zachowywać się w miejscu odbywania praktyk oraz jakie konsekwencje wynikają z nieprzestrzegania obowiązującego regulaminu pracy. Każdy uczestnik otrzymał niezbędnik w postaci książeczki informacyjnej dotyczący czasu pracy, wysokości wynagrodzenia, wymiaru urlopów wypoczynkowych, dni wolnych od pracy czy zwolnień lekarskich. Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzi ludzie zostali wyposażeni w wiedzę pomocną przy wykonywaniu codziennych obowiązków szkolnych i praktycznych. W przypadku niejasności, każdy uczestnik może sprawdzić interesujący go temat, a także zwrócić do swojego wychowawcy.

1

omówienie praw i obowiązków młodocianego pracownika

2

omówienie praw i obowiązków młodocianego pracownika

 

 

Autor tekstu: Małgorzata Pakos

Autor zdjęć: Piotr Wojciechowski

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007