POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Wszystkie barwy siatkówki w 11-19 Hufcu Pracy

07.10.201909:51

Pomorska

1Już po raz kolejny w naszym hufcu odbyło się spotkanie z Marcinem Prusem, byłym reprezentantem Polski w siatkówce, wielokrotnym mistrzem Polski, który na swoim koncie ma wiele zwycięstw reprezentacyjnych, klubowych oraz światowych.

Po zakończonej sukcesami karierze został on ambasadorem Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Realizowany w nich program ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zajęć sportowych z siatkówki, jak i mini siatkówki. We współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udało się zorganizować prelekcję, dotyczącą zdrowego stylu życia. Marcin Prus poruszał tematykę uzależnień zarówno od powszechnych używek takich jak papierosy czy alkohol, przechodząc do bezpośrednio zagrażających życiu dopalaczy, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Prowadzący bardzo płynnie nawiązał do sukcesów i porażek w życiu każdego człowieka. Przedstawiane definicje jak: determinacja, satysfakcja, czy wytrwałość sprawiły, że młodzi ludzie mieli możliwość rozwinięcia poczucia wiary we własne siły oraz uświadomienie sobie, co można osiągnąć ciężką i systematyczną pracą. Poruszane treści dostosowane były do poziomu i potrzeb poszczególnych grup wiekowych uczestników. Trener w interesujący sposób przedstawił problemy dotykające współcześnie młodych ludzi. Młodzież hufca z dużą aktywnością uczestniczyła w zajęciach. Warsztaty prowadzone przez Marcina poruszały ważne tematy zbieżne z oczekiwaniami uczestników. Zajęcia były bardzo dynamiczne, interesujące, a przede wszystkim profesjonalne. Sposób ich prowadzenia w pełni zaangażował grupę do wspólnego dialogu. Motywem wyróżniającym prelekcję było zadawanie pytań przez trenera i interesujące odpowiedzi uczniów. Umożliwiało to głębszą refleksję nad omawianym zagadnieniem. Spotkanie z coachem było niezwykle motywujące dla młodych ludzi. Autorytet jakim niewątpliwie jest Marcin sprawił, że każdy uczeń po spotkaniu z nim ma świadomość, że „Mistrzem być” zaczyna się w głowie. Każdy może osiągnąć sukces, jeśli tylko zdecyduje się do niego dążyć. Uczestnicy warsztatów określili je jako ponadczasową wartość. Każdy z obecnych znalazł w nich coś ważnego dla siebie, coś, co sprawiło, że chętnie wezmą udział w kolejnym spotkaniu.

1

grupa uczestników z siatkarzem

2

rozgrywki na sali sportowej

3

warsztaty z trenerem

5

ćwiczenia na koordynację

 

 

Autor tekstu: Magdalena Kumaniecka

Autor zdjęć: Magdalena Kumaniecka

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007