POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Konferencja w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

03.10.201913:37

Pomorska

0b7ae599-fbfd-4c31-a6b8-8780d0c17ff9W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie dnia 03.10.2019 r. odbyła się Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy pn. „W drodze do samodzielności społecznej i zawodowej”.

Konferencję poprzedziło wręczenie nagród laureatom „Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP – 2019”, w którym I miejsce w kategorii „gimnazjum” zdobył absolwent Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Karol Mulik z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie oraz otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Wychowankowie Siódmego Anioła”. Konferencja była okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk i dyskusji na temat systemowych rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju społecznego i zawodowego oraz wychowania uczestników OHP, natomiast wystawa fotogrficzna nawiązywała do konferencji, gdyż prezentowała uczestników OHP w różnych kontekstach procesu wychowawczego. W konferencji udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pomorską Wojewódzką Komendę OHP reprezentował Wojewódzki Komendant OHP Adam Matuszewski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Szymon Nalepa, Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Sylwia Jankowska oraz laureat Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP – 2019 Karol Mulik.

a2e2ba07-29a3-4eac-809e-7c4f6059d773

Absolwent Roku Karol Mulik odbiera nagrodę z rąk Sekretarza Stanu MRPiPS Stanisława Szweda

e42c1d27-6edd-46c2-bc0c-961ef8b7378b

Absolwent Roku Karol Mulik otrzymuje gratulacje od Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta

0b7f4ac1-380a-48dc-9314-c68cabba44b8

laureaci Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP - 2019

0b7ae599-fbfd-4c31-a6b8-8780d0c17ff9

pamiątkowe zdjęcie Absolwenta Roku OHP Karola Mulik z Sekretarzem Stanu MRPiPS Stanisłwem Szwedem, Komendantem Głównym OHP Bodanem Ścibutem oraz Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Matuszewskim

2dd97385-3197-4398-8d5e-812bd94f57c1

wystawa fotograficzna pt. „Wychowankowie Siódmego Anioła”

8b8660d4-6863-44af-a866-8ee219d17ae3

wystawa fotograficzna pt. „Wychowankowie Siódmego Anioła”

 

 

Autor tekstu: Daniel Szymanowski

Autor zdjęć: Szymon Nalepa, Sylwia Jankowska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007