POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Kursy zawodowe w Kwidzynie

05.09.201912:32

Pomorska

stawiam_logo-1024x132

3W 11-16 Hufcu Pracy w Kwidzynie trwają kursy zawodowe w ramach projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia –EFS” realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy projektu zostali skierowani na kurs zawodowe, które mają prowadzić do zdobycia kwalifikacji w zawodach wskazanych jako deficytowe. W kwidzyńskim Hufcu Pracy są realizowane trzy kursy: spawacz metodą TIG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego z egzaminem UDT oraz szkolenie kosmetyczka, wizaż stylizacja paznokci. Celem kursów jest uzupełnienie bądź też zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Efektem końcowym zaś będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie nowych kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

2

uczestnicy projektu podczas kursów

3

uczestnicy projektu podczas kursów

 

 

Autor tekstu: Izabela Gąsiorowska

Autor zdjęć: Monika Miler

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007