POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Egzamin sprawdzający

01.08.201914:49

Pomorska

1.. Danie egzaminacyjne Szymona.IMG_20190731_153554 (003)Koniec zajęć szkolnych nie dla wszystkich uczestników jest okresem laby i wypoczynku. W czasie wakacji niejednokrotnie nasi wychowankowie przygotowują się do egzaminów sprawdzających z umiejętności praktycznych, jakie zdobyli w wybranych przez siebie zawodach w czasie pobytu w hufcu.

W jednym z takich egzaminów na zaproszenie pracodawcy Bożeny Gast uczestniczyli wychowawcy 11-7 HP w Gdańsku. Swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną wykazywał się Szymon, tegoroczny absolwent szkoły podstawowej, który przyuczał się przez 22 miesiące do zawodu kucharza. Egzamin odbywał się w jednej z restauracji „Kucharia” w Gdańsku. Daniem popisowym podlegającym ocenie było wykonanie przez Szymona kotleta devolay z piersi kurczaka i podanie do degustacji członkom komisji. Mimo małego stresu jaki towarzyszył zdającemu egzamin przebiegał w miłej atmosferze i zakończył się wynikiem pozytywnym. Szymon otrzymał gratulacje od pracodawcy, wychowawców i szefa kuchni Macieja. Dla naszego uczestnika zakończył się pierwszy etap edukacji w zawodzie kucharza, dalsze umiejętności kulinarne będzie szlifował w formie pozaszkolnej, systemem kursowym. Kadra wychowawcza życzy Szymonowi wszystkiego dobrego i wytrwałości w dążeniu do celu.

1.. Danie egzaminacyjne Szymona.IMG_20190731_153554 (003)

dania egzaminacyjne Szymona

.2.Szymon z zaswiadczeniem zdanego egzaminu

Szymon z dokumentem potwierdzającym złożenie egzaminu

 

 

Autor tekstu: Mariola Matyjaszczyk

Autor zdjęć: Mariola Matyjaszczyk

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007