POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

MCK na konsultacjach w MOPS

19.07.201915:14

Pomorska

119 lipca pośrednik pracy oraz doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim (Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku) spotkali się z klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Konsultacje dla klientów pruszczańskiego MOPS są organizowane cyklicznie w ramach porozumienia między instytucjami. Spotkania mają na celu zachęcenie osób korzystających ze wsparcia ośrodka do aktywnego poszukiwania pracy. Pośrednik pracy przedstawił aktualne oferty pracy, osoby chętne zarejestrowały się w systemie Młodzieżowego Pośrednictwa Pracy. Klienci pytali głównie o prawidłowe przygotowanie CV – pracownik MCK udzielił wskazówek, jak profesjonalnie przygotować ten dokument, który jest wizytówką osoby poszukującej pracy oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Asystent EURES udzielił informacje na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę. Uczestnicy spotkania z pracownikami MCK otrzymali ulotki informujące o działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz zostali poinformowani o możliwości korzystania z portalu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) oraz portalu EURES. Kolejne działania aktywizujące zawodowo klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zaplanowano na październik.

1

klientka MOPS podczas wypełniania dokumentów w trakcie konsultacji z pośrednikiem pracy MCK

2

klienci MOPS podczas konsultacji

 

 

Autor tekstu: Natalia Potoplak, Iwona Sabała

Autor zdjęć: Iwona Sabała

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007