POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy w Lęborku

19.07.201908:47

Pomorska

stawiam_logo-1024x132

111-5 Hufiec Pracy w Lęborku realizuje projekt  „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata, które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą. Wsparciem obejmowane są osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych itp. Od 15 do 18 lipca trwały indywidualne zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy, prowadzone przez Paulę Kaszczyszyn z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wejherowie. Zajęcia miały na celu przedstawienie uczestnikom aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz poinformowanie o przewidywalnych zmianach. Przedstawienie pracodawców, którzy mogą przyjąć uczestników na staż zawodowy zgodnie z ich kwalifikacjami i na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez pośrednika pracy. Paula Kaszczyszyn zapoznała uczestników z regulaminem stażu zawodowego, przedstawiła warunki obowiązujące podczas odbywania stażu oraz możliwości wynikające z jego prawidłowego przebiegu.

1

uczestnicy projektu podczas indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy

2

uczestnicy projektu podczas indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy

3

uczestnicy projektu podczas indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy

4

uczestnicy projektu podczas indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy

 

 

Autor tekstu: Aleksandra Serwańska

Autor zdjęć: Aleksandra Serwańska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007