POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Rekrutacja w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku

11.06.201909:43

Pomorska

1Czerwiec to dla wielu młodych ludzi kończących dotychczasowy etap nauki czas wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

Kadra słupskiego hufca prowadzi nieprzerwanie nabór kandydatów na uczestników podejmując odpowiednie działania promocyjno-informacyjne. Materiały dotyczące aktualnej oferty kształcenia dostarczane były bezpośrednio do dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, a także młodzieży. Nawiązano również współpracę  m.in. z Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej. Niejednokrotnie młodzi ludzie zgłaszają się do naszej jednostki wraz z rodzicami w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych i omówienia procesu kształcenia w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. Bogata oferta edukacyjna uwzględniająca możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych  umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy, możliwość uczestniczenia w projektach współfinansowanych ze środków unijnych jest atrakcyjna dla młodych ludzi chcących zasilić szeregi 11-19 Hufca Pracy w Słupsku.

1

kandydaci w obecności rodziców zapoznają się z ofertą jednostki oraz wypełniają dokumenty rekrutacyjne

 

 

Autor tekstu: Kamila Głowala

Autor zdjęcia: Magdalena Kumaniecka  

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007