POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Bezpieczne wakacje- spotkanie uczestników 11-23 HP z funkcjonariuszami policji

11.06.201908:55

Pomorska

2Edukacja młodzieży i omówienie zagrożeń, które potencjalnie występują w określonych miejscach w czasie wakacji i na jakie może trafić młody człowiek, jest głównym celem spotkań organizowanych w okresie przedwakacyjnym przez kadrę 11-23 Hufca Pracy w Słupsku.

Kadra 11-23 HP zaprosiła funkcjonariuszy policji, aby przeprowadzić zajęcia o tematyce bezpiecznego wypoczynku. Policjanci  przedstawili prezentację „Jestem bezpiecznym użytkownikiem dróg publicznych” i omówili zasady zachowań bezpiecznych na drodze z punktu widzenia pieszego oraz kierowcy. Zwrócili uwagę na ryzykowne zachowania, na które mają wpływ spożywanie alkoholu i zażywanie środków psychoaktywnych oraz brawura. Młodzież poznała aspekty prawne czynów karalnych. Dowiedziała się o konsekwencjach zastraszania, pobić, spożywania alkoholu, zażywania oraz handlowania narkotykami czy dopalaczami. Uczestnicy dowiedzieli się, jaka jest różnica między wykroczeniem, a popełnieniem przestępstwa. Omówiono najczęściej popełniane czyny karalne przez młodych ludzi. Uczestnicy uświadomili sobie, że sami mogą stać się ofiarami przestępstwa lub je popełnić. Funkcjonariusze policji omówili też potencjalne zagrożenia, jakie mogą zaistnieć w związku z podejmowaniem pracy sezonowej z niepewnego źródła tzw. „korzystna oferta”. Przestrzegli młodzież przed wyzyskiem nieuczciwego pracodawcy, który może zakończyć się utratą dokumentów, nieotrzymaniem lub niskim wynagrodzeniem nieadekwatnym do wykonanej pracy, a także w skrajnych przypadkach zakończonych handlem ludźmi. Przypomnieli najważniejsze numery telefonów alarmowych. Cykl spotkań edukacyjno- profilaktycznych przeprowadzanych z młodzieżą w ciągu roku szkolnego i dodatkowe przeprowadzenie zajęć przed wakacjami będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie świadomości wśród uczestników o zagrożeniach i wybór bezpiecznych zachowań i form wypoczynku młodzieży.

1

funkcjonariusze policji przedstawiają prezentację

2

policjanci omawiają zagrożenia

3

uczestnicy hufca i uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZSP Nr1

 

 

Autor tekstu: Bogumiła Biechońska

Autor zdjęć: Katarzyna Białkowska- Dymek

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007