POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Dni Otwarte OSiW Tczew

15.05.201918:32

Pomorska

1.W piątek 10 maja br. kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie zorganizowała Dzień Otwarty OSiW. Kadra pedagogiczna placówki zaprezentowała bogatą ofertę form kształcenia i wychowania w OHP.

W nadchodzącym roku szkoleniowym młodzież skorzystać będzie mogła z kształcenia na poziomie szkoły podstawowej z przyuczeniem do zawodu oraz szkoły branżowej. Niewątpliwie atutem Ośrodka jest bezpłatne zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie oraz zorganizowany przez wychowawców czas wolny. Odwiedzający mieli możliwość obejrzenia internatu, świetlicy, sali komputerowej oraz siłowni i strzelnicy, gdzie dotychczas prowadzonych jest wiele atrakcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zainteresowani mogli uzyskać dodatkowe informacje na temat współpracujących z Ośrodkiem zakładów pracy, zatrudniających pracowników młodocianych. Podczas spotkania pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Tczewie Lucyna Jabłońska zapoznała młodzież z aktualnymi ofertami pracy sezonowej. Odwiedzający otrzymali ulotki, zawierające dane kontaktowe, zasady rekrutacji do OHP w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacje o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.

zapoznanie z ofertą OSiW w Tczewie

 

 

Autor tekstu: Ewa Michałowska

Autor zdjęcia: Wojciech Różanowski

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007