POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Trwa rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

15.05.201918:17

Pomorska

stawiam_logo-1024x132

1Poprawa sytuacji na rynku pracy młodych ludzi w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia poprzez umożliwienie uzyskania kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych to główny cel projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Mając na uwadze powyższy cel w dniu 14.05.2019 r., opiekun grupy projektowej Jolanta Piszko oraz wychowawca 11-23 HP Katarzyna Białkowska-Dymek zorganizowały spotkanie informacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. W zebraniu uczestniczyli koordynatorzy poszczególnych działów MOPR. Realizatorki projektu przekazały przygotowane materiały informacyjne oraz szczegółowo omówiły zakres działań przewidzianych w projekcie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną oraz kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika. Zdaniem zebranych trzymiesięczny płatny staż zawodowy u pracodawców oraz poprzedzające go kursy zawodowe stanowią niezwykle atrakcyjną propozycję dla osób biernych zawodowo, nie posiadających kwalifikacji zawodowych i pozostających bez zatrudnienia. Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Mamy nadzieję, że informacje przekazane na spotkaniu dotrą do młodzieży, która chętnie weźmie udział w projekcie.

1

kadra opiekuńczo–wychowawcza 11-23 HP przygotowuje się do spotkania z koordynatorami poszczególnych działów MOPR w Słupsku

2

Katarzyna Białkowska-Dymek zapoznaje koordynatorów MOPR w Słupsku z projektem pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

 

 

Autor tekstu: Jolanta Piszko, Katarzyna Białkowska-Dymek 

Autor zdjęć: Jolanta Piszko, Bogumiła Biechońska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007