POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Dzień Otwarty Unii Europejskiej w Słupsku

13.05.201914:39

Pomorska

1Z okazji 15- lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 10 maja 2019 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku zorganizowało Dni Otwarte Unii Europejskiej w Ośrodku Szkolenia Zawodowego.

Wydarzenie to skierowane było do młodzieży zainteresowanej udziałem w projektach współfinasowanych przez Unię Europejską. Po powitaniu gości doradca zawodowy MCIZ w Słupsku Anna Matis zaprezentowała rys historyczny- „Droga Polski do Unii Europejskiej”. Omówiła jakie warunki musieliśmy spełnić, aby móc znaleźć się w szeregach państw członkowskich. Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez doradcę zawodowego MCIZ w Słupsku Wiolettę Bohdziewicz, jak fundusze europejskie mogą pomóc młodym ludziom. Zaprezentowano z jakiego wsparcia młodzież może skorzystać biorąc udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS”. Oprócz tego młodzież mogła zapoznać się z EURES, siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy, która wspiera mobilne zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. Podczas imprezy młodzież mogła skorzystać z porad indywidualnych u specjalistów, takich jak doradca zawodowy czy pośrednik pracy. W trakcie Dni Otwartych Unii Europejskiej zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży „Jak skutecznie korzystać z funduszy europejskich”. Celem zajęć było zapoznanie z zasadami funkcjonowania na rynku pracy, korzyści jakie daje udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Młodzież dowiedziała się, jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy, zdobywać doświadczenie zawodowe poprzez staże, praktyki oraz wolontariat. Na zakończenie spotkania przygotowano konkurs pt.” Co wiem o Unii Europejskiej”, którego zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Dni Otwarte Unii Europejskiej to doskonała forma przedstawienia i zapoznania się z możliwościami jakie oferuje Unia Europejska oraz promocja usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku.

1

Dni Otwarte UE w Słupsku

2

uczestnicy podczas konkursu

3

wręczenie nagród

 

 

Autor tekstu: Wioletta Bohdziewicz

Autor zdjęć: Anna Matis

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007