POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Nowi spawacze w Słupsku

05.12.201814:59

Pomorska

2.jpgW Ośrodku Szkolenia Zawodowego Słupsku dnia 4grudnia 2018 r. dziesięcioosobowa grupa odebrała swoje dokumenty potwierdzające zakończenie kursu - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135.

 

Kurs miał na celu pomoc młodzieży w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, adekwatnych do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Beneficjenci podczas 134 godzinnej edukacji, nabyli wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu spawania oraz zostali przygotowani do egzaminu zewnętrznego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszyscy uczestnicy zdali pomyślnie egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Umiejętności kursantów zostały potwierdzone Świadectwem Egzaminu Spawacza oraz Książeczką Spawacza wystawianą przez wyżej wspomniany Instytut. Wstępnym modułem wchodzącym w zakres kursu były zajęcia indywidualne, jak i grupowe z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Podczas tych zajęć uczestnicy uzyskali informacje dotyczące jak przygotować się do wejścia na rynek pracy oraz jakie są drogi poszukiwania pracy. Taka oferta ze strony OSZ stworzyła uczestnikom możliwość uwierzenia w siebie i własne możliwości. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji kursu ułatwi realizację ich planów życiowych, tj. podjęcie zatrudnienia.

2.jpg

uczestnik w trakcie zajęć praktycznych

1.jpg

uczestnik w trakcie zajęć praktycznych

3.jpg

odbiór kompletu dokumentów „jestem spawaczem”

 

Autor tekstu: Urszula Papoń

Autor zdjeć: Małgorzata Wysocka

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007