POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Uroczyste Wręczenie Nagród

05.12.201814:53

Pomorska

zdj. nr 1Dnia 4 grudnia 2018 r. do siedziby Młodzieżowego Centrum Kariery w Kościerzynie przybyli uczniowie klasy III z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w celu odebrania nagród za zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie „Mój zawód – Moja pasja".

Konkurs odbył się w dwóch etapach: lokalnym oraz wojewódzkim. Organizatorem była Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz jednostki rynku pracy tj. Punkty Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery i Ośrodki Szkolenia Zawodowego pozostające w utrzymaniu rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy." Celem konkursu była popularyzacja poradnictwa zawodowego wśród młodzieży, kształtowanie świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno-zawodowej i korzyści z tego płynących, kształtowanie wartości związanych z pracą, poznanie i pogłębienie wiadomości na temat współczesnego rynku pracy, pobudzenie aktywności i kreatywności oraz inspirowanie do planowania własnej kariery zawodowej. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

zdj. nr 1

pamiątkowe gadżety i dyplomy uczestnictwa

zdj. nr 2

laureaci konkursu

 

Autor tekstu: Katarzyna Grela, Joanna Zielińska, Joanna Leśkiewicz

Autor zdjęć: Katarzyna Grela, Joanna Zielińska, Joanna Leśkiewicz

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007