POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Kurs Operator Maszyn CNC w MCK Chojnice

10.08.201807:46

Pomorska

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

1Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach uczestniczy w realizacji projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu zakończyliśmy kolejny kurs zawodowy „Operator maszyn CNC”, który obejmował 150 godzin dydaktycznych i był podzielony na dwa moduły.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników przystąpił do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu. Zajęcia teoretyczne obejmowały następujące zagadnienia: rysunek techniczny, dobór narzędzi i parametrów obrabiarki, prawidłowe mocowanie elementu obrabianego, programowanie obrabiarek CNC – tokarek i frezarek, obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy projektu zdobyli kompleksową wiedzę z zakresu pracy na stanowisku operator maszyn CNC, którą z pewnością wykorzystają w trakcie trwania staży zawodowych oraz przyszłej pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że wszystkim uczestnikom kursów uda się zrealizować swoje aspiracje zawodowe i już niebawem przystąpią do aktywnego poszukiwania pracy.

1

kurs zawodowy Operator Maszyn CNC

2

kurs zawodowy Operator Maszyn CNC

 

Autor tekstu: Magdalena Kamowska

Autor zdjęć: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Stanisław Teca

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007