POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Rekrutacja do Hufca Pracy 11-7 w Gdańsku

09.08.201815:22

Pomorska

P8081257Akcja rekrutacyjna do naszego hufca prowadzona jest w sposób ciągły, rozpoczęliśmy ją pod koniec roku szkolnego w szkołach, z którymi współpracujemy.

Aktualnie spotykamy się z pracodawcami pozostawiając naszą ofertę współpracy, pozyskujemy nowych pracodawców zainteresowanych kształceniem zawodowym młodocianych, przyjmujemy młodzież zainteresowaną ofertą w biurze, jak również promujemy działalność OHP w społeczności lokalnej. Korzystamy z uprzejmości naszych sąsiadów, biblioteki w Brzeźnie, Gdańskiego Archipelagu Kultury „Projektornia”, prowadzimy rozmowy i zostawiamy kontakt do hufca. Korzystamy również z kontaktów do organizacji samorządowych i społecznych, prosząc o wsparcie akcji rekrutacyjnej do 11-7 HP. Nawiązujemy relacje z młodzieżą poprzez stronę facebook, jednocześnie promując nasze dotychczasowe działania. W czasie wolnym od zajęć szkolnych staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób i liczymy, że jak co roku potencjał naszej jednostki zostanie zrealizowany. Szczególnie cieszą nowi partnerzy, w tym roku reaktywujemy współpracę z CKUiZ nr 1 w Gdańsku, będą również nowi pracodawcy zainteresowani kształceniem naszych uczestników w zawodzie fryzjer i sprzedawca. W oparciu o dobre praktyki z poprzednich lat wzbogacone o nowe kontakty, staramy się tworzyć ofertę edukacyjną i zawodową jak najbardziej przyjazną naszym uczestnikom.

P8081257

 rozkładanie ulotek informujących o rekrutacji

P8091263

wypełnianie kwestionariusza rekrutacyjnego

 

Autor tekstu: Elżbieta Sądowska

Autor zdjęć: Iwona Iwan, Mariola Matyjaszczyk

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007