POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Kursy zawodowe w Kartuzach

09.08.201814:59

Pomorska

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

1W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kartuzach (CEiPM Gdańsk) trwają kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beneficjenci uczestniczą w kursach: pracownik biurowy z elementami kadr i księgowości, kosmetyczka oraz wizaż i stylizacja paznokci. W trakcie zajęć młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na podniesienie kompetencji zawodowych oraz przyczynią się do lepszego startu zawodowego młodzieży na rynku pracy. Każdy z kursów zakończy się egzaminem zawodowym, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat uprawniający do wykonywania danego zawodu.  Po ukończeniu 150 godzinnego kursu zawodowego, beneficjenci zostaną skierowani na 3 miesięczny staż zawodowy u wybranego pracodawcy.

1

uczestniczka podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego

 

Autor tekstu: Justyna Leszk

Autor zdjęć: Justyna Leszk

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007