POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Część praktyczna kursu "Magazynier z obsługą wózka widłowego"

08.08.201807:52

Pomorska

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

1W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w CEiPM w Słupsku, młodzież rozpoczęła część praktyczną kursu "Magazynier z obsługą wózka widłowego".

Organizatorem kursu, który trwa od 23.07.2018 r. do 09.08.2018 r. jest firma Centrum Biznesu i Promocji Kadr. Obecnie beneficjenci uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w firmie Majster Art. Sanitarne i Wyposażenie Łazienek oraz w firmie Prym Salony Łazienek w Słupsku. Podczas ich trwania uczestnicy, dowiedzą się jak prowadzić dokumentację, w jaki sposób wydaje się towary, zostanie również poruszona tematyka zapasów magazynowych. Osoby uczestniczące w kursie przysposobią kompleksową wiedzę, dzięki której w profesjonalny sposób będą zarządzać magazynem. Kolejnym krokiem po zakończeniu kursu będą trzymiesięczne staże zawodowe. Zdobyte podczas kursów oraz staży zawodowych kwalifikacje, pomogą uczestnikom w znalezieniu wymarzonej pracy.

1

uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” podczas zajęć  praktycznych

2

uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” podczas zajęć  praktycznych

 

Autor tekstu: Małgorzata Wysocka

Autor zdjęć: Małgorzata Wysocka

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007