POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Rekrutacja do 11-19 Hufca Pracy

02.08.201817:11

Pomorska

1W związku z trwającym już od wiosny procesem rekrytacyjnym do jednostki opiekuńczo–wychowawczej, kadra słupskiego hufca wciąż prowadzi działania mające na celu zrealizowanie wszystkich planów dotyczących tegorocznego naboru.

W minionych dniach przeprowadzono rozmowy rekrutacyjno–kwalifikacyjne z kandydatami do hufca. Przedstawiono ofertę kształcenia, którą proponuje jednostka, udostępniono ulotki promocyjne, wymieniomo szereg zajęć i przedsięwzięć rekreacyjo–kulturalnych, które przygotowywane są z myślą o uczestnikach. W rozmowach udział brała Wioletta Bohdziewicz doradca zawodowy z CEiPM w Słupsku. Omówiła predyspozycje i zainteresowania kandydatów ponadto poinformowała o zawodach uznawanych za deficytowe i poszukiwane na rynku pracy. Ponadto kadra wychowawcza ponownie pozostawiała swoje informatory u wybranych pracodawców, głównie handlowców, w Sądzie Rejonowym i punktach kulturalno–oświatowych, do których wraz ze swoimi rodzinami uczęszczają potencjalni kandydaci na uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Kadra jednostki ma nadzieje, że wszystkie podejmowane działania spowodują, że proponowana przez 11-19 Hufiec Pracy oferta kształcenia dotrze do jak największej liczby odbiorców.

1

z ofertą w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej

2

prezentacja materiałów promocyjnych w Kinie Rejs

 

Autor tekstu: Małgorzata Piekarek

Autor zdjęć: Małgorzata Piekarek, Anna Mularczyk

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007