POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Kurs zawodowy w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku

31.07.201812:43

Pomorska

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

1W ramach realizowanego w słupskiej jednostce ogólnopolskiego projektu "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" współfinansowanego ze środków UE beneficjenci bierą udział w kursie "Magazynier z obsługa wózka widłowego".

Szkolenie przebiega dwuetapowo. Obecnie panowie kończą teoretyczne i praktyczne przygotowanie z obsługi wózka widłowego, które odbywa się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, natomiast na dniach rozpoczną zajęcia na magazynie. Kadra zaangażowana w realizację projektu wybierając szkolenie zawodowe dla uczestników kierowała się ich prośbami, zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz opinią doradcy zawodowego, który określił możliwości i predyspozycje beneficjentów. Wspomniani uczestnicy zdobędą umiejętności i kwalifikacje określone jako deficytowe w naszym mieście i powiecie. Potwierdzeniem będzie dokument otrzymany po zdaniu zewnętrznego egzaminu UDT. Odbędzie się on w ZDZ w Słupsku przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po odbytym kursie beneficjenci zostaną skierowani na 3 - miesięczny staż, który pozwoli doskonaslić im nabyte umiejętności zawodowe, a tym samym zakończy udział w europejskim projekcie unijnym.

1

uczestnik podczas szkolenia praktycznego

2

uczestnik podczas szkolenia praktycznego

 

Autor tekstu: Małgorzata Piekarek

Autor zdjęć: Małgorzata Piekarek

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007