POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Kursy zawodowe w Chojnicach

31.07.201812:10

Daniel

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

2Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach uczestniczy w realizacji projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodzież uczestnicząca w projekcie w lipcu b.r. rozpoczęła kursy zawodowe. Podczas wyboru kursu pod uwagę brane były predyspozycje zawodowe, określone podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Kursy przyczynią się do zdobycia kwalifikacji zawodowych, które zostaną wykorzystane przez uczestników w przyszłej pracy. Po ukończeniu 150 godzinnego kursu zawodowego, uczestnicy zostaną skierowani na 3 miesięczny staż zawodowy u wybranego pracodawcy. Podczas trwania stażu nauczą się wykonywać w praktyce poznane czynności oraz zdobędą cenne doświadczenie w nowo uzyskanych zawodach, co przyczyni się do podjęcia przez nich pracy zawodowej.

2

kurs pracownik biurowy z elementami kadr i księgowości- uczestnicy podczas zajęć

1

kurs kosmetyczek-uczestniczka podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego

 

Autor tekstu: Magdalena Pruszak 

Autor zdjęć: Magdalena Kamowska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007