POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Moje plany na przyszłość

19.07.201808:21

Daniel

2Dnia 17.07.2018 r. w 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku odbyły się spotkania indywidualne z młodzieżą oraz absolwentami 2018 roku, których celem było planowanie kariery zawodowej, podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu, szkoły, pracy sezonowej, wyznaczenie sobie wartości, celów, poznanie samego siebie.

Młodzi ludzie, kończąc szkołę, nie wiedzą, w jaki sposób zaplanować swoją dalszą drogę życiową, wielu zastanawia się nad wyborem kierunku kształcenia, dlatego na indywidualnych spotkaniach z młodzieżą wychowawcy przekazali wiedzę świadomego i trafnego wyboru. Młodzież kończąca szkołę mogła dowiedzieć się o możliwości kontynuowania nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych, zdobywania staży zawodowych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, ubiegania się o dofinansowanie w przypadku otwierania własnej działalności gospodarczej. Uczniowie dowiedzieli się również, jak przygotować się do pierwszej pracy, poznali rodzaje umów o pracę, zapoznali się ze sposobami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Omówiono obowiązki pracownika między innymi, że należy dbać o porządek w miejscu pracy i stosować odpowiednią odzież ochronną. Młodzież poinformowano o możliwości korzystania z Młodzieżowego Centrum Kariery i rozmowy z doradcą zawodowym, który doradzi w wyborze zawodu, określi słabe i mocne strony, pomoże uzyskać informacje na temat metod poszukiwania pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych. W trakcie spotkań uczestnicy znaleźli odpowiedź na swoje pytania i zostali odpowiednio ukierunkowani. Uświadomili sobie, że trzeba poznać siebie i swoje możliwości, aby wybrać właściwą drogę zawodową. Poznali zawody, na które występuje największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz uzyskali informację, gdzie mogą szukać pomocy w zakresie edukacyjnym i zawodowym.

2

uczestnicy spotkań indywidualnych dotyczących planów na przyszłość

3

uczestnicy spotkań indywidualnych dotyczących planów na przyszłość

 

 

Autor tekstu: Beata Kozakowska

Autor zdjęć: Kamilla Bednarz, Beata Kozakowska

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007