POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Komputer nam nie straszny!

09.07.201808:30

Pomorska

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

Zdjecie nr 1 - grupa w trakcie szkoleniaW dniach 2-6.07.2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lęborku odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych udział wzięło 7 osób. Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i stosowania systemów operacyjnych. Ponadto w ramach zagadnień, które były poruszane na szkoleniu, wskazać należy użytkowanie Internetu, jako źródła nauki i wiedzy, ale i jako nowoczesnego narzędzia do samorozwoju, edukacji i poszukiwania pracy. Uczestnicy szkolenia pogłębili własną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich i tworzenia stron internetowych. Bardzo wartościowym i przydatnym zagadnieniem poruszanym w trakcie szkolenia była również rola mediów społecznościowych w procesie poszukiwania zatrudnienia i prezentacji własnej sylwetki zawodowej. Ponadto uczestnicy zajęć poznali tajniki graficznej obróbki zdjęć, poprzez zapoznanie się z możliwościami programów graficznych. Nabyte przez uczestników szkolenia umiejętności informatyczne pozwolą im na efektywniejsze poszukiwanie zatrudnienia przy użyciu nowoczesnych technologii, co w sposób zdecydowany przyczyni się do wzrostu ich kompetencji na rynku pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kompetencji i wyrazili zadowolenie z możliwości udziału w zajęciach podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy.


Zdjecie nr 1 - grupa w trakcie szkolenia

grupa w trakcie szkolenia

Zdjecie nr 2 - wykladowca wrecza uczestniczce zaswiadczenie ukonczenia szkolenia

wykładowca wręcza uczestniczce zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Autor tekstu: Katarzyna Bigus

Autor zdjęć: Katarzyna Bigus

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007