POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Akcja Rekrutacyjna w 11-19 HP w Słupsku

05.07.201817:48

Daniel

1Zgodnie z założeniami Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku w sprawie rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych, w 11-19 Hufcu Pracy nieprzerwanie trwa nabór kandydatów na uczestników.

W ramach realizacji założeń wyżej wymienionego Zarządzenia kadra podjęła odpowiednie działania. W maju i czerwcu kadra jednostki, poprzez pedagogów szkolnych, bezpośrednio docierała z ofertą rekrutacyjną do uczniów szkół podstawowych, „wygaszanych” klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez dostarczenie materiałów informacyjnych tj. ofert, ulotek, informatorów, plakatów. Nawiązano współpracę z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi, Sądami Rodzinnymi, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Policją. Dla potrzeb rekrutacji zorganizowano w jednostce Dni Otwarte. Akcję rekrutacyjną prowadzono także w bezpośrednim kontakcie z absolwentami OHP, ich rodzicami oraz opiekunami prawnymi. Wielu spośród młodych ludzi zdecydowało się złożyć dokumenty rekrutacyjne już na początku wakacji. Przybyli do jednostki wraz z rodzicami, wypełnili niezbędne formularze. Otrzymali ulotki informacyjne, by móc dokładnie zapoznać się z propozycją edukacyjną Hufca. Oferta skierowana jest do każdego młodego człowieka, który już w szkole podstawowej chciałby podjąć przygotowanie zawodowe, albo chciałby doskonalić umiejętności na poziomie szkoły branżowej. Kadra hufca przygotowała także szeroki wachlarz pomysłów i zamierzeń wychowawczych na nadchodzący rok szkolny. Możliwość udziału w licznych imprezach edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych oraz w kołach zainteresowań z pewnością jest dodatkową zachętą zasilenia szeregów uczestników słupskiej jednostki.

1

kandydaci w obecności rodziców zapoznają się z ofertą jednostki oraz wypełniają dokumenty rekrutacyjne

2

kandydaci w obecności rodziców zapoznają się z ofertą jednostki oraz wypełniają dokumenty rekrutacyjne

 

Autor tekstu: Elżbieta Gierke

Autor zdjęć: Magdalena Kumaniecka

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007