POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Kurs komputerowy w 11-19 Hufcu Pracy

04.07.201817:44

Daniel

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

1.Od listopada ubiegłego roku w słupskiej jednostce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Kolejnym etapem jest realizowany w dniach od 2 do 6 lipca 2018 roku kurs obsługi programów komputerowych.

Siedmiu uczestników projektu związanych z 11-19 Hufcem Pracy w Słupsku, poszerza wiedzę z zakresu obsługi, budowy komputera, stosowania systemów operacyjnych. Uczestnicy wdrażani są w tajniki pakietów MS Office. Dodatkowo w ramach poruszanych zagadnień przybliżane jest użytkowanie Internetu, zarówno jako źródła nauki, wiedzy, jak i rozrywki. Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu informatyki, uczestnicy kursu pogłębiają własną wiedzę w obrębie bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich, tworzenia prostych stron internetowych, a także mediów społecznościowych i możliwości ich wykorzystania w celu poszukiwania pracy. Ugruntowaniem wiedzy będzie przygotowanie młodych ludzi do graficznej obróbki zdjęć, zapoznanie z możliwościami niektórych programów graficznych. Opanowanie podstawowych umiejętności związanych ze sprawnym użytkowaniem komputera oraz wykorzystanie możliwości, w ramach poznanych programów, zdecydowanie podwyższy kwalifikacje uczestników projektu, zwiększy szansę na podjęcie zatrudnienia, ułatwi aktywne poszukiwanie pracy. Przydatna zwłaszcza jest umiejętność korzystania z Internetu w kwestii przeszukiwania stron, gdzie publikowane są oferty pracy oraz sposobność elektronicznego aplikowania do ewentualnych pracodawców.

1.

beneficjenci projektu na kursie komputerowym

2.

beneficjenci projektu na kursie komputerowym

 

Autor tekstu: Elżbieta Gierke

Autor zdjęć: Piotr Wojciechowski

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007