POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

,,Jak nie dać się uzależnieniom”

03.07.201814:25

Daniel

JPG. 1Od kwietna do maja 2018 r. w 11-20 Hufcu Pracy w Bytowie odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Jak nie dać się uzależnieniom”. W ramach tej inicjatywy młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych ze specjalistą ds. uzależnień, który zapoznał słuchaczy z konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych, mechanizmami uzależnień oraz walki z nimi.

Młodzież odbyła krótki kurs asertywnego mówienia „NIE” oraz wyrażania siebie i swoich emocji. Miała również możliwość odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego Monaru w Bytowie, na ul. Gdańskiej. W dalszej kolejności młodzież wzięła udział w warsztatach plastycznych, gdzie miała możliwość wyrażenia swych uczuć oraz przedstawienia swoich poglądów na temat uzależnień. Podsumowaniem inicjatywy było ogłoszenie konkursu na plakat „STOP uzależnieniom”, który skierowany był do uczestników placówki oraz uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Wystawa prac konkursowych dobyła się w siedzibie hufca. Celem programu było wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczestników i rodziców młodzieży podejmującej edukację w naszej placówce, stwarzając im możliwość uczestnictwa w cyklu zajęć edukacyjno – profilaktycznych z zakresu uzależnień oraz cyklu warsztatów twórczych, mających na celu pobudzenie twórczego myślenia wśród młodzieży, rozwijania ich pasji, zainteresowań i uzdolnień. Prace są wystawione w siedzibie 11 – 20 HP w Bytowie i można je obejrzeć do końca bieżącego roku. W konkursie wzięło udział 10 uczestników z całego województwa pomorskiego. Nagrodami były karty upominkowe do sklepu Media Expert, które zostały sfinansowane ze środków Gminy Bytów. Wśród nadesłanych prac wyłoniono trzech laureatów, którzy otrzymali bony podarunkowe.

JPG. 1

prezentacja prac

JPG.2

wystawa prac

 

Autor tekstu: Magdalena Sławska

Autor zdjęć: Magdalena Sławska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007