POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

„STOP przemocy”

29.06.201820:12

Daniel

1.JPGTematyka związana z przemocą jest wśród wielu osób, a nawet środowisk tematem tabu. Wśród niektórych wciąż pokutują mity, które sprawcę przemocy stawiają w korzystnym świetle, a ofiary przedstawiają jako osoby słabe, a nawet same sobie winne.

Osoby doświadczające przemocy często wstydzą się rozmawiać o problemie, chroniąc w ten sposób sprawcę, niektóre z nich potrafią nawet tłumaczyć swoich bliskich stosujących przemoc. Z tych właśnie powodów 11-20 Hufiec Pracy w Bytowie postanowił poruszać te często trudne i bolesne tematy, włączając się w realizację kampanii profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Przemoc boli” czy „Reaguj na przemoc”. Nasza placówka wystąpiła również z wnioskiem o dofinansowanie działań profilaktyczno–edukacyjnych w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych i przemocy pn. „STOP przemocy”. W ramach tych zadań młodzież uczestniczyła w warsztatach z psychologiem, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące zjawiska przemocy, jej rodzajów, przybierających form, a także przedstawiano charakterystykę psychologiczną ofiary i sprawcy przemocy, mechanizmy jej stosowania oraz wychodzenia z tzw. błędnego koła skupiając się przede wszystkim na instytucjach niosących pomoc w tym zakresie. W ramach zadania młodzież uczestniczyła również w zajęciach sportowych, które miały na celu zarówno pokazanie sposobów konstruktywnego spędzania czasu wolnego, jak i wyładowania negatywnych emocji poprzez sport. Podsumowaniem zadania „STOP przemocy” było ogłoszenie konkursu na plakat o tej samej nazwie, który skierowany był do uczestników naszych jednostek na terenie całego województwa, jak również uczniów klas IV–VII Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z powiatu bytowskiego. Uczestnicy wykonywali prace samodzielnie, dowolną techniką plastyczną. Wśród nadesłanych prac wyłoniono trzech laureatów, którzy otrzymają bony podarunkowe ufundowane przez Gminę Bytów. Wystawa nadesłanych prac konkursowych mieści się w placówce hufca.

1.JPG

komisja konkursowa podczas oceny prac

 

Autor tekstu: Bożena Stadnik

Autor zdjęć: Magdalena Sławska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007