POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Warsztaty z doradcą zawodowym w Centrum Integracja w Gdyni

29.06.201820:06

Daniel

IMG_0424Dnia 28 czerwca w ramach porozumienia o współpracy odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe uczestników Centrum Integracja w Gdyni z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gdyni (CEiPM w Gdańsku).

Centrum Integracja w Gdyni od wielu lat świadczy usługi informacyjno-poradnicze w zakresie prawno- socjalnym oraz w zakresie aktywizacji zawodowej i wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Adresatami Centrum są osoby niepełnosprawne, ich rodziny, znajomi, placówki pomocowe, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, urzędy, pracodawcy oraz wszyscy zainteresowani ideą Integracji. Tematyka zajęć przeprowadzonych przez doradcę zawodowego Hannę Surmacewicz-Miłaszewską z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gdyni obejmowała zagadnienia związane z rynkiem pracy, między innymi takie jak: budowanie swojej pozycji na rynku pracy, znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontaktach z pracodawcami, sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem warsztatów było lepsze poznanie własnych zasobów oraz zasad funkcjonowania rynku pracy. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami, oczekiwaniami i doświadczeniami życiowymi, dlatego też z dużym zaangażowaniem brali udział w przeprowadzonych warsztatach. Była to również doskonała okazja do promowania usług OHP.

IMG_0424

uczestnicy warsztatu

 

Autor tekstu: Hanna Surmacewicz-Miłaszewska

Autor zdjęć: Robert Maćkowski

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007