POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Dni Otwarte w 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku

13.06.201819:29

Daniel

1Ważnym elementem rekrutacji uczestników do 11-5 Hufca Pracy w Lęborku są „Dni Otwarte” jednostki, które umożliwiają zapoznanie przybyłych kandydatów i ich opiekunów z ofertą edukacyjną hufca.

W tym roku „Dzień Otwarty” miał miejsce 12 czerwca i jego celem była pomoc młodzieży w zaplanowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i wybór zawodu. O takiej możliwości kandydaci dowiedzieli się od wychowawców i pedagogów szkół macierzystych, kuratorów, pracowników socjalnych, ale także naszą „żywą reklamą” są nasi obecni uczestnicy i absolwenci, którzy często przyprowadzają do nas swoje rodzeństwo lub kolegów i koleżanki. Kadra hufca zapoznawała przybyłą młodzież i ich opiekunów z zawodami, w jakich można będzie się kształcić w roku szkolnym 2018/2019. Podczas dnia otwartego hufca młodzież mogła skorzystać z pomocy doradcy zawodowego Katarzyny Bigus z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lęborku, tak aby w sposób świadomy wybrać przyszły zawód. Dzień otwarty to też doskonała okazja, aby zapoznać przyszłych kandydatów z ofertą zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, jak również z działalnością świetlicy.

1

kandydaci do 11-5 Hufca Pracy podczas Dni Otwartych

2

kandydaci do 11-5 Hufca Pracy podczas Dni Otwartych

3

kandydaci do 11-5 Hufca Pracy podczas Dni Otwartych

 

Autor tekstu: Aleksandra Serwańska

Autor tekstu: Kamilla Bednarz

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007