POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Zakończenie zajęć z programu wojewódzkiego w 11-7 Hufcu Pracy

12.06.201817:21

Daniel

1.PGDnia 12.06.2018 roku odbyły się zajęcia podsumowujące program wojewódzki „Prawdy i mity o zwierzętach – one żyją wśród nas”

Program miał na cel uwrażliwienie uczestników na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, jak również uwrażliwienie na sprawy społeczne oraz pokazanie, w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Zajęcia z programu były realizowane w świetlicy i w plenerze. W ramach zajęć plenerowych zorganizowano wyjście do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Kokoszkach. Uczestnicy mieli okazję bezpośrednio zobaczyć egzotyczne okazy zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym oraz poznać pracę ludzi działających na rzecz poprawy losu zwierząt w schronisku. Prowadzone interesujące rozmowy z kierownictwem obu placówek przybliżyły młodzieży szczegóły pracy w ramach wolontariatu w schronisku. Zainteresowani uczniowie dowiedzieli się, jak zapisać się na specjalistyczne kursy organizowanych dla przyszłych wolontariuszy. Udział w tego typu zajęciach dał młodzieży dużo radości i satysfakcji. Bezpośredni kontakt z podopiecznymi schroniska oraz przekazanie zakupionej przez nas karmy wzbudził wiele emocji zarówno u nas, jak i spragnionych zainteresowania zwierząt.

1.PG

przed Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK”

2

kontakt z podopiecznymi schroniska

3

kontakt z podopiecznymi schroniska

4

w ZOO

 

Autor tekstu: Iwona Iwan

Autor zdjęć: Iwona Iwan

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007