POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Dzień Otwarty OHP - promocja działalności 11-23 Hufca Pracy w Słupsku

11.06.201817:57

Daniel

18 czerwca 2018 r. kadra 11-23 Hufca Pracy zorganizowała w obiekcie OHP przy ul. Dunikowskiego 3 w Słupsku Dzień Otwarty Ochotniczych Hufców Pracy.

11-26 HP zaprosił Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, aby zainteresowana młodzież mogła skorzystać ze spotkania z doradcami zawodowymi MCiZ, pośrednikiem Młodzieżowego Biura Pracy. Młodzież ze szkół gimnazjalnych miała możliwość wykonać testy badające predyspozycje i zainteresowania zawodowe. W ramach tego przedsięwzięcia odbyło się spotkanie z pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, pedagogami szkolnymi, pracodawcami oraz osobami reprezentującymi szkoły i inne instytucje współpracujące z jednostką. Bogumiła Biechońska komendant hufca przedstawiła multimedialną prezentację działalności jednostki. Omówiła zasady rekrutacji na rok 2018/2019 i możliwości przyjęcia młodzieży, która ma trudności w nauce a chciałaby jednocześnie uczyć się zawodu i uzupełnić wykształcenie podstawowe (klasa VII i VIII), gimnazjalne klasa III lub zawodowe. Przedstawiciele reprezentujący dyrekcje szkół współpracujących z naszą jednostką: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Szkoły Podstawowej, Młodzieżowego Gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia „Tokarnia” przedstawili aktualną ofertę edukacyjną. Pani komendant zaprezentowała też ofertę Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie, który zapewnia bezpłatny pobyt w internacie, wyżywienie oraz warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi młodzieży potrzebującej zmiany środowiska. Dzień Otwarty OHP zachęcił również do odwiedzenia naszej placówki kandydatów z rodzicami, w której zapoznali się z ofertą edukacyjną i warunkami przyjęcia. Dzień zakończyło spotkanie z absolwentami, którego celem było zbadanie sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy. Miło nam było gościć absolwentkę 2016 roku, która dwa lata temu była najlepszą absolwentką w kategorii nauka zawodu w województwie pomorskim, a na szczeblu ogólnopolskim zajęła wtedy VII miejsce. Zorganizowanie Dnia Otwartego OHP było kolejną możliwością promocji jednostki. Przedstawienie oferty edukacyjnej OHP pedagogom i doradcom zawodowym daje szansę dotarcia do potencjalnego kandydata na uczestnika OHP. Spotkanie z pracodawcami pozwoliło na ujednolicenie procesu wychowawczego i dydaktycznego oraz wpłynęło na wzajemne poznanie się i ustalenie zasad współpracy w kształtowaniu drogi zawodowej młodzieży.

1

spotkanie z doradcami zawodowymi, pedagogami szkolnymi, pracodawcami oraz osobami reprezentującymi szkoły współpracujące z 11-23 Hufcem Pracy w Słupsku

2

spotkanie z doradcami zawodowymi, pedagogami szkolnymi, pracodawcami oraz osobami reprezentującymi szkoły współpracujące z 11-23 Hufcem Pracy w Słupsku

3

Natalia Ladach rozmawia z wychowawcą Elżbietą Szydłowską opiekunem Klubu Absolwenta

4

11-23 Hufiec Pracy zaprasza do odwiedzenia jednostki

 

Autor tekstu: Bogumiła Biechońska

Autor zdjęć: Barbara Lipiec

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007