POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Szkolenie pracowników rynku pracy CEiPM w Gdańsku

14.05.201813:44

Daniel

1W dniach 9-10.05.2018r. pośrednicy pracy z Malborka oraz Pelplina, a także doradcy zawodowi ze Sztumu i Gniewu wzięli udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje pt. „Zwiększenie efektywności pracy doradcy klienta-optymalizacja działań”, które zorganizowane było w ramach Funduszy Europejskich.

W trakcie szkolenia poruszone były bardzo istotne tematy. Przede wszystkim rozmawiano o roli doradcy klienta w osiąganiu wysokiej efektywności programów rynku pracy oraz podstawowych zasad oceny efektywności stosowanych usług, instrumentów rynku pracy. Szkolenie obejmowało zagadnienia metodologii oceny, sposoby i narzędzia pomiaru efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy. Wykorzystanie wyników pomiarów efektywności, w celu optymalizacji i podnoszenia efektywności wykonywanych zadań. Wskaźniki stosowane w programach finansowanych ze środków EFS oraz metody ich ewaluacji. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zwiększyli wiedze na temat realizacji działań współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, co pozwoli na lepszą efektywność pracy w tym zakresie.

1

uczestnicy w trakcie szkolenia

2

pośrednik pracy w trakcie prezentacji pracy grupowej

 

Autor tekstu: Laura Lewandowska-Bachoń

Autor zdjęć: Laura Lewandowska-Bachoń

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007