POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Hufcowy turniej tenisa stołowego

10.05.201815:05

Daniel

111-23 Hufiec Pracy w Słupsku zorganizował hufcowe rozgrywki tenisa stołowego. W rozgrywkach wzięło udział 15 uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej „TOKARNIA”, w tym jedna dziewczyna.

Turniej przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Rozgrywki odbyły się w dniu 10 maja 2018 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej „Tokarnia” przy ul. Garncarskiej 12 w Słupsku. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali Piotr Matuszewski wychowawca z hufca oraz Beata Polaczek nauczyciel wychowania fizycznego. Poziom gry uczestników był bardzo wyrównany, rozegrano kilka dodatkowych meczy rozstrzygających wyniki gry. Wynikiem przeprowadzonych rozgrywek było wyłonienie reprezentantów hufca, którzy wezmą udział w XV Turnieju Tenisa Stołowego „GRA FAIR PLAY” o puchar Komendanta Wojewódzkiego PWK OHP. Rozgrywki miały również na celu propagowanie zdrowego stylu życia i rekreacji ruchowej uczestników.

1

uczestnicy podczas rozgrywek tenisa stołowego

2

uczestniczka Beata Krajewska- jedyna dziewczyna biorąca udział w turnieju

3

etap finałowy hufcowego turnieju tenisa stołowego

 

Autor tekstu: Piotr Matuszewski

Autor zdjęć: Piotr Matuszewski

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007