POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Nowym Dworze Gdańskim

07.05.201808:04

Daniel

4Dnia 25.04.2018 r. w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się szkolenie dla uczestników 11-18 Hufca Pracy z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach porozumienia zawartego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Szkolenie poprowadził ogn. Mirosław Jost oraz st. sekc. Krzysztof Klein pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Celem szkolenia było poznanie przez uczestników podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym oraz nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

4

Pan Mirosław Jost podczas szkolenia

1

uczestnicy 11-18 Hufca Pracy podczas wykonywania reanimacji

2

reanimacja noworodka

3

szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Autor tekstu: Magdalena Piotrowska

Autor zdjęć: Patrycja Głodnicka 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007