POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Targi Edukacji i Pracy Wakacyjnej w Pelplinie

13.04.201810:17

Daniel

112 kwietnia 2018 roku w Pelplinie odbyły się  Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Punkty Pośrednictwa Pracy OHP w Pelplinie oraz Malborku i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.

W targach uczestniczyła młodzież z Miasta i Gminy Pelplin, osoby poszukujące pracy oraz osoby otrzymujące wsparcie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Uroczystego otwarcia targów dokonali dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku Magdalena Empel oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Pelplinie Rafał Deska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Dariusz Górski, redaktor Informatora Pelplińskiego Seweryn Brzeziński, Elżbieta Wiśniewska reprezentująca radę powiatu tczewskiego oraz dyrektorzy szkół gimnazjalnych z Miasta i Gminy Pelplin. Uczestnicy targów mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną 7 szkół oraz ofertami pracy zaprezentowanymi przez 10 pracodawców z Pelplina i Tczewa. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Punktów Pośrednictwa Pracy OHP z Pelplina, Malborka oraz Młodzieżowych Centrów Kariery w Gniewie i Sztumie, przy których młodzież zapoznać się mogła z ofertami pracy wakacyjnej. Dla młodzieży przygotowana została zabawa w formie loterii z nagrodami promującymi działalność OHP. Dla uczestników targów przygotowano również prelekcje doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gniewie Emilię Szafraniec na temat wyborów edukacyjnych młodzieży. Podczas imprezy wprowadzono nowe przedsięwzięcie jakim były warsztaty dla pracodawców pod tytułem „Zatrudnienie młodocianych”, które poprowadził kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Starogardzie Gdański Tadeusz Jureń. W zajęciach uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie, Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie, Zespołu Kształcenia i Wychowanie w Kulicach i Rudnie. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

1

​uroczyste otwarcie Targów

2.1

uczestnicy Targów

2

Autor tekstu: Małgorzata Łepek

Autor zdjęć: Laura Lewandowska Bachoń

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007