POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Spotkanie z doradcą zawodowym w Człuchowie

12.04.201810:17

Adam

jpg2Dnia 11.04.2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie odbyło się spotkanie z  doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie Aldoną Lewicką.

Adresatami zajęć byli uczestnicy klasy III gimnazjum, którzy są w przededniu wejścia na rynek pracy oraz uczestnicy klasy II gimnazjum. Pogadanka miała charakter aktywizacyjny. W trakcie spotkania młodzież nabyła umiejętności potrzebne do samodzielnego poszukiwania pracy, a także poszerzyła swoją wiedzę na temat instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia. Zajęcia miały na celu wzmocnienie wiary w siebie oraz w swoje możliwości, a także uświadomienie osobom korzystającym z tej formy wsparcia, że posiadają wiele cennych umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Pogadanka, kończąca się testem samooceny, została przeprowadzona w bardzo ciekawej formie, dostosowanej do specyfiki środowiska naszych uczestników.

jpg1

w trakcie pogadanki

jpg2

rozwiązywanie testu samooceny

 

Autor tekstu i zdjęć: Rafał Kozłowski

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007