POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Targi Pracy i Edukacji „Czas na karierę”

12.04.201809:48

Adam

211.04.2018 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni (CEiPM w Gdańsku) wraz z X Liceum Ogólnokształcącym im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni zorganizowały Targi Pracy i Edukacji „Czas na karierę”.

Intencją wydarzenia było przedstawienie ofert pracy krótkoterminowych oraz sezonowych młodzieży, a także przybliżenie im świata zawodów, wymagań stawianych przez rynek pracy, przejścia pierwszych rozmów kwalifikacyjnych. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gdańsku Magdalena Empel oraz z-ca dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Zofia Friedenberger. Pomorską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowały: Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni, Młodzieżowe Biuro Pracy w Gdańsku, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego. Wśród wystawców znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych firm, instytucji rynku pracy, agencji pracy tymczasowej, fundacji, szkół wyższych i policealnych. Wystawcy przygotowali bogatą ofertę wolnych miejsc pracy. Oferowali młodzieży m.in. pracę na stanowiskach: ankieter telefoniczny, pracownik gastronomii, recepcjonista, pracownik magazynowy, pracownik produkcji, hostessa/promotor, animator, kolporter ulotek. Przedsięwzięciu towarzyszyły warsztaty z zakresu badania predyspozycji zawodowych prowadzone przez doradców zawodowych oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego. Ponadto zaproszona młodzież uczestniczyła w prelekcji poprowadzonej przez Monikę Karolak menedżera rekrutacji i rozwoju dotyczącej korzyści płynących z kontynuowania edukacji na kierunkach technicznych, a także zachęcającej przyszłych absolwentów szkoły do uczestniczenia w programie praktyk oferowanych przez firmę Terma w ramach programu Terma Young. Program skierowany jest do młodych, zdolnych, twórczych, ambitnych osób. Na zakończenie targów pracownicy OHP otrzymali pozytywne opinie od wystawców, jak i młodzieży uczestniczącej w targach. Obie strony wyraziły podziękowanie za organizację wspólnego przedsięwzięcia i zadeklarowały chęć dalszej współpracy.

2

stoiska wystawców

3

uczeń testuje nowoczesny sprzęt wirtualny firmy Terma

5

stanowisko Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Gdyni

6

prelekcja firmy Terma 

 

Autor tekstu: Sylwia Bara

Autor zdjęć: Wioletta Majewska

 


 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007