POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Promocja 11-7 Hufca Pracy

13.03.201812:17

Adam

2Podczas trwającego od 5 do 10 marca br. Tygodnia Zawodowca, w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz w Zespole Pomorskich Szkół Rzemiosł odbyły się Dni Otwarte, do organizacji których aktywnie włączyła się kadra 11-7 Hufca Pracy wraz z uczestnikami.

Udział w tym przedsięwzięciu był doskonałą promocją naszej jednostki. Już kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy młodzież pod opieką komendanta 11-7Hufca Pracy Szymona Nalepy oraz wychowawców: Iwony Iwan i Marzeny Starsierskiej stawiła się na miejscu zbiórki. Podopieczni podjęli prace przy obsłudze odwiedzających szkołę gości. Kadra hufca przygotowała stoisko wyposażone w materiały promujące działalność Ochotniczych Hufców Pracy, w tym 11-7 Hufca Pracy. Wszyscy zainteresowani uczniowie i rodzice mogli zasięgnąć rzetelnej informacji dotyczącej działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Podczas promocji rozprowadzane były wśród zebranych ulotki informacyjne z 11-7 Hufca Pracy. .Prezentowaliśmy ofertę edukacyjną, współpracę z partnerami zewnętrznymi, informowaliśmy zainteresowanych o możliwości korzystania z programów i projektów dotowanych ze środków UE. Nasza obecność w trakcie Dni Otwartych bez wątpienia była dobrą promocją jednostki w środowisku lokalnym.

2

młodzież zainteresowana materiałami promocyjnymi

4

rozmowa z interesantami

5

​promocja hufca

 

Autor tekstu: Iwona Iwan

Autorzy zdjęć: Szymon Nalepa, Marzena Starsierska

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007