POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Wsparcie psychologiczne w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia”

13.03.201811:25

Adam

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

112 marca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –EFS” w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Tczewie (Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku), zakończyli zajęcia grupowe z psychologiem.

Zajęcia z psychologiem odbywały się w dwóch modułach po 10 godzin każdy. Pierwszy obejmował wsparcie psychologiczne, którego celem było zwiększenie poczucia własnej wartości wśród uczestników, poznanie mocnych stron, nauka sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem. Drugi moduł stanowiły zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Beneficjenci dowiedzieli się, czym jest depresja, jakie są jej objawy oraz metody leczenie. Tematyka poruszana na tych zajęciach na pewno pomogła młodzieży zrozumieć pewne zjawiska oraz uświadomić sobie, że trzeba szukać pomocy, jeśli nie radzą sobie sami ze swoimi problemami. Dzięki wsparciu psychologicznemu, beneficjenci będą wiedzieli, gdzie mogą zwrócić się o pomoc w różnych kryzysowych sytuacjach. Dla osób chętnych w projekcie przewidziano także indywidualne konsultacje psychologiczne. Beneficjenci projektu z Tczewa zrealizowali już zajęcia z doradcą zawodowym oraz warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się. Przed nimi jeszcze bogata oferta szkoleniowa, kursy zawodowe oraz staże u pracodawców.

1

uczestnicy projektu podczas zajęć grupowych z psychologiem

2

 

Autor artykułu oraz zdjęć: Dorota Botkowska

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007