POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Konferencja – zatrudnianie cudzoziemców

12.03.201812:44

Adam

2.Dnia 09.03.2018 roku kadra 11-18 Hufca Pracy wzięła udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym potrzeb kadrowych przedsiębiorców w kontekście zatrudniania cudzoziemców.

Coraz więcej lokalnych pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracowników z zagranicy. O noworocznych zmianach w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców rozmawiano na specjalnym spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięło blisko 30 lokalnych pracodawców z różnych dziedzin, przedstawiciele lokalnych sieci handlowych oraz instytucji budżetowych i samorządowych. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie dotyczące sytuacji na pomorskim rynku pracy, zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców oraz wypełniania dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia obcokrajowców.

2.

przedstawiciele Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – Karolina Resel i Kamil Bielak

1 (2)

pracownicy 11-18 Hufca Pracy

3.

zaproszeni goście 

 

Autor tekstu: Magdalena Piotrowska

Autor zdjęć: Magdalena Piotrowska

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007