POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Próbny egzamin czeladniczy w Nowym Dworze Gdańskim

09.03.201814:38

Adam

1 (5)Dnia 6 marca 2018r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim odbył się próbny egzamin czeladniczy, do którego przystąpili uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej,  a wśród nich podopieczni nowodworskiego hufca.

Młodzież zmagała się z pytaniami egzaminacyjnymi w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, stolarz, tapicer. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Ewa Orzłowska z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Gabriela Figacz – kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim i Andrzej Grabowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne, udzielając odpowiedzi na pytania z zakresu następujących bloków tematycznych: rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Każde pytanie zawierało trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Celem przeprowadzenia egzaminu było zapoznanie uczniów z podstawowymi procedurami egzaminu czeladniczego, do którego przystąpią uczniowie klasy wielozawodowej po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

1 (5)

próbny egzamin czeladniczy

2(1)

3(1)

 

Autor tekstu: Gabriela Figacz (kierownik praktycznej nauki zawodu Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim)

Autor zdjęć: Gabriela Figacz

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007